Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" przyjmowane będą w siedzibie Centrum, w następujących terminach:

1) Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
- od 13 kwietnia 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.

2) Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
a) semestr letni 2014/2015: od 23 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r.
b) semestr zimowy 2015/2016: od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. 70 lub pod numerem tel. (84) 664 35 90 wew. 84.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że w 2015 roku Powiat Tomaszowski będzie kontynuował realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w siedzibie Centrum od dnia podjęcia przez Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim uchwały dotyczącej zasad weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków i podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

O terminach przyjmowania wniosków o dofinansowanie będziemy informować niezwłocznie.