Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" przyjmowane będą w siedzibie Centrum, w następujących terminach:

1) Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
- od 13 kwietnia 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.

2) Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:
a) semestr letni 2014/2015: od 23 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r.
b) semestr zimowy 2015/2016: od 1 września 2015 r. do 30 września 2015 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pok. 70 lub pod numerem tel. (84) 664 35 90 wew. 84.

Dokumenty do pobrania:

Moduł I, Obszar A – Zadanie nr 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B:

- Wniosek Moduł I, Obszar A, Zadanie 2
- Załącznik 1 Oświadczenie o dochodach 2014
- Załącznik 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Moduł I, Obszar B, Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania:

- Wniosek Moduł I, Obszar B, Zadanie 2
- Załącznik 1 Oświadczenie o dochodach 2014
- Załącznik 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- Załącznik 5 Oświadczenie pełnomocnika

Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

- Wniosek Moduł I, Obszar C, Zadanie 2
- Załącznik 1 Oświadczenie o dochodach 2014
- Załącznik 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- Załącznik 5 Oświadczenie pełnomocnika

Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

- Wniosek Moduł I, Obszar C, Zadanie 3
- Załącznik 1 Oświadczenie o dochodach 2014
- Załącznik 2 Zaświadczenie lekarskie dla obszaru C, zad. 3 i 4
- Załącznik 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- Załącznik 5 Oświadczenie pełnomocnika

Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne:

- Wniosek Moduł I, Obszar C, Zadanie 4
- Załącznik 1 Oświadczenie o dochodach 2014
- Załącznik 2 Zaświadczenie lekarskie dla obszaru C, zad. 3 i 4
- Załącznik 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- Załącznik 5 Oświadczenie pełnomocnika

Moduł I, Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

- Wniosek Moduł I, Obszar D
- Załącznik 1 Oświadczenie o dochodach 2014
- Załącznik 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

- Wniosek Moduł II
- Załącznik 1 Oświadczenie o dochodach 2014
- Załącznik 3 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
- Załącznik 4 Zaświadczenie z uczelni