Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim poszukuje osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc rodzinom zastępczym z terenu powiatu tomaszowskiego oraz dzieciom w nich przebywających.


Do zadań wolontariusza będzie należało:
- pomoc przy zapewnianiu opieki dzieciom z rodzin zastępczych,
- pomoc przy odrabianiu lekcji,
- organizowanie dzieciom czasu wolnego, m.in. zabawy, spacery, malowanie, czytanie książek, itp.

Korzyści dla wolontariusza:

- zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami,
- satysfakcja z pomocy innym,
- wzrost umiejętności społecznych,

Uwaga:

Czas pracy wolontariusza będzie uzależniony od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.
Osoba przez cały okres świadczenia w ramach wolontariatu objęta będzie ubezpieczeniem NNW i OC.
Wolontariusz za dojazdy do osoby zainteresowanej świadczeniem wolontariatu otrzymuje koszty dojazdu ryczałtem.
Wolontariusz za okazaną pomoc i poświęcony czas nie otrzymuje wynagrodzenia.

Kto może zostać wolontariuszem:

Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia, jeśli praca, którą chce wykonywać w ramach wolontariatu jest dostosowana do Jej możliwości psycho – fizycznych.

Wymagane dokumenty:

formularz zgłoszeniowy (do pobrania),
oświadczenie (do pobrania),
– dowód osobisty (do wglądu).


Powyższą dokumentację należy złożyć w siedzibie  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, pokój 67.