Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  uprzejmie informuje, że w 2022 roku Powiat Tomaszowski kontynuuje realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

W 2022 roku wnioski o dofinansowanie również będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługo Wsparcia (SOW) można złożyć już od 1 marca 2022 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w SOW z różnych  form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW.

Link zostanie otwarty w nowej karcie

a także:

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie do następujących zadań:

MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  2. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

 Termin zakończenia przyjmowania wniosków dotyczących modułu I przypada na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

 

 MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 

Terminy przyjmowania wniosków:

  1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową od 1  marca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku;
  2. Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
  1.  semestr letni 2021/2022 od 1 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku
  2.  semestr zimowy od 1 września 2022 roku do 10 października 2022 roku.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i II przyjmowane są w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) oraz w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 70. Ponadto szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 84 664 35 90 wew. 84.

 

Dokumenty programowe:

Aktywny samorząd" - treść programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-obowiazujace/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/

 

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/zasady-dotyczace-wyboru-dofinansowania-i-rozliczania-wnioskow-o-dofinansowanie/zasady-dotyczace-wyboru-dofinansowania-i-rozliczania-wnioskow-o-dofinansowanie-obowiazujace/