Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyraziła zgodę na podejmowanie przez Realizatorów programu decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2013 roku. Decyzje o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie mogą być podejmowane wyłącznie w ramach środków finansowych posiadanych przez Realizatora.