Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że osoby będące uczestnikami projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju” mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy realizowane w ramach projektu.

Osoby ubiegające się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązane są złożyć wniosek o zwrot kosztów dojazdu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, zawierające imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, nazwę kursu/szkolenia, termin realizacji szkolenia oraz numer rachunku bankowego na który ma zostać przekazany zwrot.

 Do wniosku należy dołączyć jeden z poniższych dowodów potwierdzających poniesione koszty związane z dojazdem na szkolenie/kurs:

1) w przypadku dojazdu komunikacją publiczną (przewoźnicy publiczni lub prywatni):

 - bilety jednorazowe lub okresowe poświadczające dokonanie wydatku związanego z przejazdem (w obie strony) najtańszym środkiem komunikacji na danej trasie,

 - oświadczenie przewoźnika o cenie biletu na danej trasie.

2) w przypadku dojazdu samochodem prywatnym własnym:

 - oświadczenie przewoźnika o cenie biletu na danej trasie.

 - kserokopią dowodu rejestracyjnego,

3) w przypadku dojazdu samochodem użyczonym:

 - oświadczenie przewoźnika o cenie biletu na danej trasie.

 - kserokopią dowodu rejestracyjnego,

 - umowę użyczenie samochodu.

Koszty dojazdu na szkolenie samochodem prywatnym/użyczonym będą zwracane do wysokości ceny biletu najtańszym środkiem komunikacji na danej trasie.

Dokument do pobrania:

Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu