Dzień Pracownika Socjalnego to obchodzone 21 listopada święto wszystkich pracowników służb społecznych. Wprowadzone w 1990 roku święto stanowi formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka i podkreślenia ich zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

W powiecie tomaszowskim uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w dniu 17 listopada 2023 roku. Przybyłych gości powitała Pani Katarzyna Kyć Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, dziękując za gotowość niesienia pomocy potrzebującym, za dobrą współpracę i wytrwałą służbę. Na ręce kierowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu podziękowania złożyli Pan Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Pan Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski oraz Członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego Pan Jacek Pawłucki  i Pan Wiesław Cielica. W uroczystości organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyli także Pani Grażyna Murjas Skarbnik Powiatu Tomaszowskiego oraz wójtowie i przedstawiciele gmin z terenu powiatu tomaszowskiego.
 
W tegorocznych obchodach wzięło udział ponad 150 pracowników pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego.