Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  informuje, że Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Powiat Tomaszowski  zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zaprasza osoby zainteresowane udziałem w Programie do kontaktu telefonicznego pod numerem” 84 664 3590 w. 84, 690 000 427 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zebrane informacje posłużą do określenia zapotrzebowania na tego typu usługę w 2024 r. oraz do aplikowania o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.


UWAGA!
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy w formie opieki wytchnieniowej. Przyznanie wsparcia będzie możliwe po uzyskaniu przez Powiat Tomaszowski środków finansowych na realizację Programu.