Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w dniach 10 - 11 października 2023 roku we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim Delegaturą w Zamościu zorganizowało szkolenie dla kadry pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego i Miasta Zamość.

Podczas szkolenia zatytułowanego "Profesjonalizacja kadry pomocy i integracji społecznej" odbyły się następujące bloki tematyczne: Siła motywacji w sytuacji kryzysowej, Superwizja jako narzędzie pracy na rzecz zatrzymania przemocy domowej, Przeciwdziałanie przemocy domowej w świetle nowych regulacji prawnych, Obowiązki instytucji związane z wdrożeniem KSDE i EZD.

Powiat Tomaszowski reprezentowała Pani Katarzyna Gucz - Członek Zarządu. W trakcie szkolenia Pan Wojciech Zbiegień Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Pani Małgorzata Frant- Błażucka Kierownik Oddziału ds. Pomocy Instytucjonalnej Wydziału Spraw Społecznych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego zaprezentowali zmiany w zakresie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz plany finansowe na 2024 rok.

Ponadto przeprowadzona została prezentacja usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach oraz Domu Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim.

W szkoleniu aktywny udział wzięło 136 osób reprezentujących różne jednostki pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej z terenu pięciu powiatów.