W dniu 29.08.2023 r. Pani Katarzyna Kyć Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim wraz z pracownikami Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinami zastępczymi zawodowymi z terenu powiatu tomaszowskiego wzięły udział w obchodach Wojewódzkiego Dnia Rodzin, które odbyły się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.
W wydarzeniu uczestniczyli Marszałek Jarosław Stawiarski oraz Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski. Organizatorem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Ideą święta było promowanie wartości rodziny, rodzinnych form pieczy zastępczej i integracja międzypokoleniowa. Wydarzenie było okazją do uhonorowania laureatów corocznych konkursów „Aktywny Senior” i „Gmina przyjazna Seniorom” oraz wręczenia wyróżnień rodzinom zastępczym za codzienną troskę o dobro przyjętych dzieci oraz zapewnianie im poczucia bezpieczeństwa i szacunku.

Wyróżniona Dyplomem Uznania Marszałka Województwa Lubelskiego została Pani Anna Wojciechowska, która nieprzerwanie od 2012 roku pełni funkcję rodziny zastępczej zawodowej.

Gratulujemy Pani Annie Wojciechowskiej wyróżnienia i dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im szczęśliwego i bezpiecznego domu.