Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  informuje, że Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Celem Programu jest poprawa jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i umożliwienie im udziału w życiu społecznym poprzez zapewnienie usług asystenta osobistego.

Program skierowany jest do:

  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
  2. Osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne), mieszkających na terenie powiatu tomaszowskiego.

 

Powiat przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

  1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  3. osób z niepełnosprawnościami, samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na udzieleniu wsparcia przez asystenta w:

  1. czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  3. przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

 

Powiat Tomaszowski zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zaprasza osoby zainteresowane udziałem w Programie do kontaktu telefonicznego pod numerem” 84 664 3590 w. 84, 690 000 427 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zebrane informacje posłużą do określenia zapotrzebowania na tego typu usługę w 2024 r. oraz do aplikowania o środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

 

UWAGA! Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Powiat Tomaszowski środków finansowych na realizację Programu.