Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w dniu 27.06.2023r. we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Roztocze Tomaszowskie” zorganizowało szkolenie dla rodzin zastępczych funkcjonujących w powiecie tomaszowskim w ramach kampanii „RODZINA DAJE SIŁĘ”.

Osobą prowadzącą szkolenie była Pani Karolina Skorynkiewicz, pedagog, pedagog specjalny, terapeuta behawioralny, nauczyciel, członek Stowarzyszenia pomocy dzieciom i rodzinie „Nie - łatwe Wychowanie”.

Podczas szkolenie zatytułowanego „Trudności w wieku szkolnym, a komunikacja z dzieckiem” poruszone zostały zagadnienia dotyczące: trudności wieku szkolnego, skutecznej komunikacji z dzieckiem, wsparcia emocjonalnego, roli opiekuna w szkole i współpracy z nauczycielami.

W szkoleniu aktywny udział wzięło 25 rodziców zastępczych, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim Panią Katarzyną Kyć. Wszyscy uczestnicy szkolenia oprócz wiedzy teoretycznej uzyskali praktyczne wskazówki, które mogą poprawić komunikację z dzieckiem.

Uczestnicy szkolenia zapamiętają na pewno, że najlepsze rzeczy w życiu są za darmo: przytulanie, uśmiechy, przyjaciele, pocałunki, rodzina, sen, miłość śmiech i dobre wspomnienia.