W dniach 13-14 czerwca 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim Delegaturą w Zamościu zorganizowało spotkanie szkoleniowe dla kadry pomocy społecznej 5 powiatów: tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego ziemskiego oraz miasta Zamość.
Szkolenie podzielone było na 3 bloki tematyczne. Pierwsza część dotyczyła zagrożeń dla dzieci i młodzieży, takich jak "Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne (dopalacze) -  rozpoznawanie zachowań, pomaganie - bezpieczeństwo" oraz "Technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny i edukacyjny dzieci". Poprowadził ją dr hab. prof. nadzw. Mariusz Jędrzejko, Dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej.

Druga część dotyczyła koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Część tę poprowadził Pan Wojciech Zbiegień, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie oraz Panie Anna Grzelak – Kierownik Oddziału ds. koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego i Ewelina Kozik- Różańska – Starszy inspektor.
W trzeciej części szkolenia swoją wiedzą z codziennej praktyki podzielił się z uczestnikami Pan Wacław Gajewski, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu oraz Panie Maria Gontarz – Starszy inspektor wojewódzki i Iwona Komadowska - Starszy inspektor wojewódzki, przedstawicielki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Zamościu.
W szkoleniu udział wzięło ponad 120 osób.