30 marca  2017 r. w Sokalu na Ukrainie odbyła się "Transgraniczna konferencja samorządów lokalnych" delegacji z Powiatu Tomaszowskiego i samorządowców Rejonu Sokalskiego.


Jerzy Wereszczak - Wicestarosta i Prezes Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego przekazał informacje o zadaniach, funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych samorządu powiatowego.

Barbara Pakosik - Skarbnik Powiatu omówiła dochody i wydatki powiatu na przykładzie budżetu za 2016 rok.

Mariusz Zając - Burmistrz Tyszowiec przedstawił zadania i funkcjonowanie  samorządu gminnego.

Katarzyna Kyć - Dyrektor Powiatowego Centum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim przedstawiła zadania i funkcjonowanie PCPR oraz zasady udzielania pomocy społecznej w Polsce

Antoni Wawryca - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach przedstawił  działalność, zasady funkcjonowania i finansowania DPS w Tyszowcach.

W trakcie dyskusji padało wiele pytań ze strony partnerów z Ukrainy z uwagi na aktualnie prowadzone prace dotyczące decentralizacji władzy, reformy samorządowej i finansowej.