W dniu 20 listopada 2015 roku pod honorowym patronatem Starosty Tomaszowskiego Pana Jana Kowalczyka odbyło się spotkanie środowiska pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Podczas spotkania połączonego z uroczystymi obchodami 25 lecia pomocy społecznej Starosta Tomaszowski wręczył wyróżnienia dla zasłużonych, długoletnich pracowników pomocy społecznej, którzy swoją aktywność zawodową prowadzą od 25 lat  lub dłużej.

 Wśród wyróżnionych byli:

Anna Buczak z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie
Bogusława Leja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rachaniach
Anna Dej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce
Celina Koperwas
Stanisława Kuśmierz
Elżbieta Towbin
Maria Wolska
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
Grażyna Kuc
Zbigniew Wierzchowski
Wanda Guz z Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach
Barbara Malec
Piotr Kulik
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
Wiesława Indyk
Bożena Niedziałkowska
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach
Danuta Palak z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Telatynie

Wyróżnienie otrzymała również Anna Rechulicz z okazji 10-lecia funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim.