Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 dniowego wiosennego wyjazdu rehabilitacyjno-szkoleniowego w ramach projektu "Aktywność szanszą rozwoju" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 dniowego zimowego wyjazdu rehabilitacyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Aktywność szansą rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31-03-2015 - ZAWIADOMENIE O WYBORZE OFERTY

26.02.2015 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

24.02.2015 - ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU PROCEDURY PONOWNEGO ROZPATRZENIA OFERT

19.02.2014 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 dniowego zimowego wyjazdu rehabilitacyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Aktywność szansą rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego