Sprawozdania finansowe za 2023 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (pdf)

Bilans (pdf)

Rachunek zysków i strat jednostki (pdf)

Informacja dodatkowa (pdf)

 

Sprawozdania finansowe za 2022 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (pdf)

Bilans (pdf)

Rachunek zysków i strat jednostki (pdf)

Informacja dodatkowa (pdf)

 

Sprawozdania finansowe za 2021 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (pdf)

Bilans (pdf)

Rachunek zysków i strat jednostki (pdf)

Informacja dodatkowa (pdf)

 

Sprawozdania finansowe za 2020 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (pdf)

Bilans (pdf)

Rachunek zysków i strat jednostki (pdf)

Informacja dodatkowa (pdf)

 

Sprawozdania finansowe za 2019 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (pdf)

Bilans (pdf)

Rachunek zysków i strat jednostki (pdf)

Informacja dodatkowa (pdf)

 

Sprawozdania finansowe za 2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (pdf)

Bilans (pdf)

Rachunek zysków i strat jednostki (pdf)

Informacja dodatkowa (pdf)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 10 maj 2023 13:06 Rafał Żmuda
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 maj 2024 11:16 Rafał Żmuda