Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że termin przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w Module I upływa 30 sierpnia 2014 roku. Skrócenie terminu wynika z decyzji Rady Nadzorczej PFRON. Wnioski złożone po dniu 30 sierpnia 2014 roku nie będą rozpatrywane, chyba że wnioskodawca udokumentuje przyczyny, które wpłynęły na niemożność złożenia wniosku w terminie.

Termin przyjmowania wniosków:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

01 kwiecień 2014 – 30 wrzesień 2014

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

1) semestr letni 2013/2014 : 10 marzec 2014 – 31 marzec 2014
2) semestr zimowy 2014/2015: 01 wrzesień 2014 – 30 wrzesień 2014

Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.

Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Zadanie 1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
Zadanie 2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektornicznego i oprogramowania.

Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania tachniczne.

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.