Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim uprzejmie informuje, że Powiat Tomaszowski w roku 2012 przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dniu 15 czerwca 2012 roku Samorząd Powiatu Tomaszowskiego podpisał Porozumienie Nr O-03/19/AS/2012 z Lubelskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w dniu 28 czerwca 2012 roku Aneks Nr 1 do w/w Porozumienia na realizację programu „Aktywny samorząd”, a także w dniu 23 sierpnia 2012 roku Umowę nr ASM/000021/03/D w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

W 2012 roku program obejmował następujące obszary wsparcia:
obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz  z oprogramowaniem,
obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
obszar B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowegoi oprogramowania,
obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

Wnioski o dofinansowanie w w/w obszarach przyjmowano w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 
22-600 Tomaszów Lubelski w terminie od 1 września 2012 r. do 30 września 2012r.

Informacje dotyczące kontynuacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 
w 2013 roku znajdziecie Państwo w zakładce AKTYWNY SAMORZĄD 2013.