Uwaga!
W związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektu zwiększeniu uległa liczba miejsc w ramach Zimowego wyjazdu szkoleniowo-rehabilitacyjnego.
W związku z tym, wydłużony został termin naboru na w/w wyjazd do dnia 17.12.2014 roku.

_____________________________________________________________________

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że rozpoczyna nabór do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju”.

Zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu tomaszowskiego, będących w wieku 18 - 64 lata do udziału w zimowym wyjeździe rehabilitacyjno – szkoleniowym w góry. Wyjazd odbędzie się miesiącach styczeń/luty 2015 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

O uczestnictwo w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły w projekcie systemowym w latach poprzednich.
Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie dokumentów aplikacyjnych.

Informacje dotyczące projektu można uzyskać:
w PCPR w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 68
tel. 84 664 35 90

Dokumenty aplikacyjne do pobrania: