Osoby, które złożyły wnioski mogą odebrać karnet w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68, pok. 70.

Wszystkie aplikujące do programu osoby zostały objęte wsparciem.

Karnety zakupione zostały w ramach programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" – Moduł IV.

  1. Karnet na basen ważny jest w terminie do 30.04.2022 roku.
  2. Karnet upoważnia do piętnastu jednogodzinnych wejść na basen. Godziny można kumulować w ramach jednego wejścia.
  3. Basen otwarty jest  od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-22:00, w sobotę i niedzielę w godzinach 8:00 -22:00.
  4. Opiekun dziecka i osoby posiadającej znaczny stopień niepełnosprawności wchodzi na basen bezpłatnie (za okazaniem dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność).