Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim zaprasza na spotkanie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu tomaszowskiego dnia 13 stycznia 2022 roku o godz. 1000.

Spotkanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym, ul. Lwowska 68, Tomaszów Lubelski, w Sali konferencyjnej nr 49 (II piętro).

Przypominamy również o możliwości skorzystania z konsultacji indywidualnych z psychologiem dla rodziców zastępczych, ich dzieci oraz wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.