W ramach projektu p.n. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" powiat tomaszowski zakupił i nieodpłatnie przekazał  do użytkowania rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu 49 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem, myszką optyczną i torbą oraz 49 skanerów.

Zakupiony sprzęt komputerowy ułatwi dzieciom wychowującym się w pieczy zastępczej realizowanie zadań w trybie zdalnego nauczania.

Ponadto w ramach projektu zakupiono i przekazano dla rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej środki ochrony indywidualnej, w tym:
- 3810 sztuk maseczek,
- 10200 sztuk rękawiczek jednorazowych,
- 250 litrów płynu do dezynfekcji.
- 250 litrów płynów dezynfekcyjnych.