Zarząd Powiatu Tomaszowskiego w dniu 21 sierpnia 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w latach 2020- 2024".

Zadanie dotyczy prowadzenia domu pomocy społecznej dla 30 osób, z niepełnosprawnością intelektualną, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1507 z późn.zm,.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 734).
Treść ogłoszenia otwartego konkursu znajduje się w załączniku, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Poniżej znajdują się obowiązujące wzory oferty realizacji zadania publicznego, umowy oraz sprawozdania:

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zal-nr-1.doc

WZOR_UMOWY_O_REALIZACJE_ZADANIA_PUBLICZNEGO.doc

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO-zal-nr-5.doc