Drukuj
Aktualności
Odsłony: 2256

Starosta Tomaszowski odpowiadając na apel Wojewody Lubelskiego dotyczący udzielenia wsparcia psychologicznego dla osób potrzebujących takiej pomocy, a w szczególności tych, którzy przebywają na kwarantannie informuję, że w powiecie tomaszowskim działania w tym zakresie prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ośrodek jest czynny w dni robocze w godzinach 8-16. Klienci Ośrodka wymagający interwencji kryzysowej lub specjalistycznego poradnictwa obsługiwani są telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Numery kontaktowe do psychologów, którzy będą pełnili dyżury, udzielając pomocy w sytuacjach kryzysowych: