Drogi Wnioskodawco, aplikujący o dofinansowanie ze środków PFRON, od 1 stycznia 2020 roku wniosek na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, a także przedmiotów ortopedycznych możesz złożyć przez Internet!

Uprzejmie informujemy iż osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, https://sow.pfron.org.pl) wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dzięki temu wnioski można będzie składać również w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.

Wnioski na turnusy i przedmioty ortopedyczne można również składać w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68.

Obowiązujące formularze są dostępne na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim  w zakładce "Druki do pobrania".