Drukuj
Aktualności
Odsłony: 2256

Uprzejmie informujemy, że w związku z otrzymaniem dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przesunięciem środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na zadanie "Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych" powstała możliwość dofinansowania złożonych wniosków.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób niepełnosprawnych złożone w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2019 roku, które nie otrzymały dofinansowania z powodu wykorzystania środków. Do w/w osób zostaną wystosowane odpowiednie pisemne informacje o możliwości uzyskania dofinansowania.