Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim prowadzi nabór do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019".

Program ma na celu wsparcie 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną poprzez poradnictwo psychologiczne oraz podniesienie umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną.

 

W ramach Programu otrzymać można poradnictwo psychologiczne oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki w łącznym wymiarze 120 godzin.


Udział w Programie jest bezpłatny.
O zakwalifikowaniu do Programu decyduje otrzymana punktacja w skali Barthel oraz kolejność wpływu dokumentów.

Komplet dokumentów tj. deklarację, kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby będącej pod opieką beneficjenta programu oraz  kartę oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel wypełnioną przez lekarza specjalistę należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68 w terminie do dnia 10.09.2019 roku.

 

Wniosek - Opieka wytchnieniowa (.doc)

Karta oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel (.doc)