Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim kontynuuje realizację spotkań w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu tomaszowskiego. W dniu 13 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 odbędzie się ostatnie spotkanie przed wakacjami.

Kolejny cykl spotkań zaplanowany jest na wrzesień 2019 roku. Serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze do aktywnego uczestnictwa w grupie wsparcia.

Zachęcamy również do skorzystania z konsultacji indywidualnych z psychologiem dla rodziców zastępczych, ich dzieci oraz wychowanków przebywających w pieczy zastępczej.