W dniu 22 maja 2019r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się debata „Dlaczego rodzina zastępcza?”. Głównym organizatorem spotkania był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, a swoim patronatem objęła ją para prezydencka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych do spraw rodzin. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie rodzin zastępczych.

W trakcie debaty marszałek uhonorował dyplomami uznania rodziców zastępczych z terenu województwa lubelskiego. Wyróżnienia otrzymały trzy rodziny zastępcze z terenu powiatu tomaszowskiego: Pani Anna Wojciechowska, Pani Maria Rechul i Pani Katarzyna Plakut.

Wyróżnionym osobom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy z dziećmi.