Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) od 01 stycznia 2017 roku, wprowadzony zostaje zcentralizowany system poboru podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. W związku z tym ulega zmianie sposób wystawiania faktur.

Od miesiąca stycznia 2017 roku faktury powinny być wystawione na:

1. Nabywca : Powiat Tomaszowski, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, NIP: 921-198-38-72

2. Odbiorca : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski.