W dniu 21 listopada 2016r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego.

W uroczystości wzięli udział kierownicy oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków wsparcia oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas obchodów 41 osób otrzymało odznaczenia państwowe, 38 osób zostało wyróżnionych dyplomem uznania wojewody lubelskiego w kategorii indywidualnej. Wręczono również 8 wyróżnień w kategorii zespołowej, w tym 4 dla organizacji pozarządowych.

W trakcie uroczystości wojewoda uhonorował odznaczeniem państwowym Panią Katarzynę Kyć – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim. Otrzymany medal brązowy za długoletnią służbę jest wyrazem szacunku dla pracy i służby na rzecz państwa i społeczeństwa.

Dyplomy uznania za zaangażowanie w pracę zawodową, empatię, wrażliwość na problemy, a także za wypełnianie misji niesienia pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej otrzymały: Pani Renata Komadowska – Kierownik Działu do spraw pomocy społecznej i pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Anna Sikorska – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach oraz Pani Joanna Przednowek Kierownik Ośrodka Wsparcia w Tomaszowie Lubelskim.