"Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam Państwu wyrazy uznania za pełną poświęcenia i oddania pracę na rzecz osób potrzebujących oraz za gotowość niesienia im pomocy. Pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowania i gratulacje za osiągnięcia w wypełnianiu misji niesienia dobra drugiemu człowiekowi".

Tak brzmiała treść podziękowań przekazanych przez Pana Jana Kowalczyka Starostę Tomaszowskiego pracownikom służb społecznych z terenu powiatu tomaszowskiego.

Dzień Pracownika Socjalnego to obchodzone 21 listopada święto wszystkich pracowników służb społecznych. Wprowadzone w 1996 roku święto stanowi formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka i podkreślenia ich zaangażowania w rozwiązywanie problemów społecznych.

W powiecie tomaszowskim obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się 18 listopada 2016 roku. Na ręce kierowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu podziękowania złożyli Pani Teresa Chrastina Przewodnicząca Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim oraz Pan Jerzy Wereszczak Wicestarosta Tomaszowski. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, Ośrodka Wsparcia w Tomaszowie Lubelskim, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tomaszowie Lubelskim, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z Tomaszowa Lubelskiego, Suśca, Tarnawatki, Krynic, Rachań, Łaszczowa, Telatyna, Tyszowiec, Jarczowa i Lubyczy Królewskiej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Szarowoli oraz przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Lubelskim, Grabowicy i Muratynie.