22 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie dotyczyło wydania opinii w sprawie projektów złożonych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Projektodawcy wnioskowali w ramach programu  między innymi o zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu nr 1 w Tomaszowie Lubelskim oraz dostosowanie toalety w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Jezierni do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Rada pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty mające na celu poprawę infrastruktury oraz funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku.