11 kwietnia 2016 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Lubelskim. Na zebraniu przedstawiono propozycję uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków na ich realizację w powiecie tomaszowskim na 2016 rok. W spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Kyć – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, Pani Zofia Swatowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Lubelskim oraz Członkowie Rady: Pani Stanisława Raczkiewicz, Pani Mariola Ciupa, Pani Anna Gardecka. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.