W dniu 30 sierpnia 2016r Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim przyjęła Uchwałą nr XVII/175/2016 "Program profilaktyczny mający na celu udzielanie specjalistycznej pomocy zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2020".

Opracowany Program ma na celu określenie działań profilaktycznych i sposobu wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w których istnieje zagrożenie bądź mogą wystąpić problemy opiekuńczo- wychowawcze, rodzin z dziećmi i rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz rodzin zastępczych.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała Rady Powiatu

Program profilaktyczny