W dniu 27 czerwca 2016 roku odbyły się obrady XV Sesji V Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. Podczas Sesji przyjęto do realizacji:

• Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Tomaszowskiego na lata 2016 - 2022

• Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Tomaszowskim na lata 2016 - 2022

• Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie tomaszowskim na lata 2016-2018

Treść przyjętych dokumentów znajduje się w zakładce Dokumenty/Programy