Trwa rekrutacja do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
"Życie z niepełnosprawnością"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuję, że trwa nabór do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Życie z niepełnosprawnością” w ramach projektu systemowego „Aktywność szansą rozwoju”.

Zapraszamy mieszkańców powiatu tomaszowskiego, będących w wieku od 16 r.ż do 64 r.ż, legitymujących się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności do udziału w projekcie. W ramach projektu organizowane będą wyjazdowe szkolenia, rehabilitacja oraz indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

O uczestnictwo w projekcie mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które w latach poprzednich nie uczestniczyły w projekcie systemowym realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim. Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie wymaganych dokumentów tj: ankieta rekrutacyjna, ankieta w zakresie diagnozy potrzeb potencjalnych uczestników projektu systemowego oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

Informacje dotyczące projektu można uzyskać:
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 68, pok. 109
tel: 84 664 35 90