Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 dniowego zimowego wyjazdu rehabilitacyjno-szkoleniowego w ramach projektu „Aktywność szansą rozwoju” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31-03-2015 - ZAWIADOMENIE O WYBORZE OFERTY

Dokumenty do pobrania: