Drukuj
Rodziny zastępcze
Odsłony: 3978

W ramach realizowanego projektu "Aktywność szansą rozwoju" w terminie 20-29 sierpień 2012r. zorganizowano "Trening kompetencji wychowawczych dla rodziców zastępczych". Warto zaznaczyć, że w tym okresie wychowankowie rodzin zastępczych uczestniczyli w wyjeździe integracyjno- terapeutycznym w Kołobrzegu.

Rodzice zastępczy podczas trwających łącznie 25 godzin zajęć podejmowali następujące tematy:

1. Umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania.
2. Zaspokajanie potrzeb dziecka na różnym poziomie jego rozwoju.
3. Nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem. Budowanie prawidłowej więzi emocjonalnej, mocnych relacji z dzieckiem.
4. Zaspokajanie potrzeb dziecka na różnym poziomie jego rozwoju.
5. Skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów.
6. Umiejętność komunikacji. Sposoby wyrażania przez rodziców oczekiwań i ograniczeń.
7. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenia sobie z trudnymi uczuciami u dzieci.
8. Nauka wspierania procesu usamodzielniania się dziecka. Motywowanie dziecka do współdziałania.

Dodatkowo 30 rodziców zastępczych miało okazję skorzystać z indywidualnego doradztwa psychologicznego.

Podczas tych działań rodzice zastępczy zasygnalizowali potrzebę nawiązania wzajemnego kontaktu, wymiany doświadczeń, itd. Odpowiedzią na potrzeby Beneficjentów PAL Rodziny zastępcze będzie umożliwienie rodzinom zastępczym regularnego spotykania się i wymieniania doświadczeniami w ramach grupy wsparcia.