Załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię orzeczenia lub kopie wypisu z treści orzeczenia, tj. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia potwierdzającego grupę inwalidzką lub niezdolność do pracy, niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 01.01.1998 r. lub orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia.
  2. W przypadku gdy w imieniu wnioskodawcy występuje opiekun prawny/kurator lub pełnomocnik, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o opiece prawnej/kurateli (oryginał do wglądu).
  3. Aktualne zaświadczenie lekarza specjalisty zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności, obecnym stanie zdrowia i ze wskazaniem potrzeby prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu konkretnego sprzętu rehabilitacyjnego Załącznik nr 1.
  4. Faktura PRO FORMA lub wycena sprzętu rehabilitacyjnego.
  5. Klauzula informacyjna (RODO).

Druki do pobrania - zakup sprzętu rehabilitacyjnego:
Zaświadczenie lekarskie - sprzęt rehabilitacyjny (.pdf)

Wniosek - sprzęt rehabilitacyjny (.pdf)
Klauzula informacyjna RODO (.pdf)

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopię orzeczenia lub kopie wypisu z treści orzeczenia, tj. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia potwierdzającego grupę inwalidzką lub niezdolność do pracy, niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed 01.01.1998 r. lub orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia.
  2. W przypadku gdy w imieniu wnioskodawcy występuje opiekun prawny/kurator lub pełnomocnik, należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o opiece prawnej/kurateli (oryginał do wglądu).
  3. Fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
  4. Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
  5. Klauzula informacyjna (RODO).

Druki do pobrania - zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych:
Wniosek - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (.pdf)

Klauzula informacyjna RODO (.pdf)

 

Pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej mogą ubiegać się o pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie. Poniżej przedstawiamy wzory wniosków oraz innych dokumentów, umożliwiających wychowankom ubieganie się o niniejsze świadczenia. Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim oraz pod numerem telefonu 84 664 35 90.

Rodziny zastępcze mogą skorzystać z pomocy finansowej wynikającej z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Poniżej przedstawiamy wzory wniosków oraz innych dokumentów, umożliwiających rodzinom zastępczym ubieganie się o niniejsze świadczenia. Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim oraz pod numerem telefonu 84 664 35 90.