Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" można składać w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/ oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 70, tel. 084 664 35 90 wew. 84, w następujących terminach:

 

 

- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

od 1 marca 2020r. do 31 sierpnia 2020r.,

- Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

  1. od 1 marca do 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
  2. od 7 września do 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Poniżej druki wniosków do pobrania:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek Obszar A Zadanie 1

Załącznik nr 2d - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie pełnomocnika

 

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Wniosek Obszar A Zadanie 2 lub 3

Załącznik nr 2d - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 – Oświadczenie pełnomocnika

 

Zadanie 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Wniosek Obszar A Zadanie 2 lub 3

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o potrzebie wsparcia w formie usługi tłumacza migowego

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pełnomocnika

 

Zadanie 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Wniosek Obszar A Zadanie 4

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2c - Zaświadczenie lekarskie

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:


Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek Obszar B Zadanie 1, 3 lub 4

Załącznik nr 2a - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 2b - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pełnomocnika

 

Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Wniosek Obszar B Zadanie 2

Załącznik nr 2a - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 2b - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pełnomocnika

 

Zadanie 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek Obszar B Zadanie 1, 3 lub 4

Załącznik nr 2e - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pełnomocnika

 

Zadanie 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Wniosek Obszar B Zadanie 1,3 lub 4

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2c - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pełnomocnika

 

Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Wniosek Obszar B Zadanie 5

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pełnomocnika

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Wniosek Obszar C Zadanie 1

Załącznik nr 2f - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pełnomocnika


Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wniosek Obszar C Zadanie 2

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pełnomocnika

 

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Wniosek Obszar C Zadanie 3

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pełnomocnika

 

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Wniosek Obszar C Zadanie 4

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pełnomocnika

 

Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Wniosek Obszar C Zadanie 5

Załącznik nr 2e - Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pełnomocnika

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

 

Wniosek Obszar D

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 - Oświadczenie pełnomocnika

 

 Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Wniosek Moduł II

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 2 - Zaświadczenie z uczelni

Załącznik nr 3 - Zaświadczenie z zakładu pracy