Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Modułu I przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój 61 tel. 084 664 35 90.

 

Poniżej druki wniosków do pobrania:


Moduł I, Obszar A, Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,


Moduł I, Obszar A, Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Moduł I, Obszar B, Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Moduł I, Obszar B, Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Moduł I, Obszar C, Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Moduł I, Obszar C, Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Moduł I, Obszar C, Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Moduł I, Obszar D-pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej,