Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim informuje, że termin przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w Module I upływa 30 sierpnia 2014 roku. Skrócenie terminu wynika z decyzji Rady Nadzorczej PFRON. Wnioski złożone po dniu 30 sierpnia 2014 roku nie będą rozpatrywane, chyba że wnioskodawca udokumentuje przyczyny, które wpłynęły na niemożność złożenia wniosku w terminie.