Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim w dniach 19 - 20 czerwca 2024 roku we współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim Delegaturą w Zamościu zorganizowało spotkanie  szkoleniowe dla kadry pomocy i integracji społecznej z terenu powiatu tomaszowskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego i Miasta Zamość.

W szkoleniu aktywny udział wzięły 132 osoby reprezentując różne jednostki pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej z terenu pięciu powiatów, w tym powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, środowiskowe domy samopomocy i ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej, powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności oraz domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Podczas spotkania szkoleniowego zatytułowanego „Profesjonalizacja kadry pomocy i integracji społecznej” odbyło się szkolenie pt.  Dysfunkcyjne oblicze mediów jako zagrożenie współczesnej rodziny, prowadzone przez Panią Sylwię Kuc - psychologa sądowo – penitencjarnego, pedagoga, socjoterapeutkę, wykładowcę akademickiego, Zastępcę Naczelnika Oddziału Szkolno – profilaktycznego Straży Miejskiej Miasta Lublin.

Ponadto w części wykładowej spotkania odbyły się następujące bloki tematyczne: Programy oraz zadania PFRON na rzecz osób z niepełnosprawnością w 2024 roku, Plany szkoleniowe ROPS dla kadry pomocy i integracji społecznej w 2024 i 2025 roku, Uwagi z nadzoru sprawowanego przez LUW Delegaturę w Zamościu nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

W imieniu Starosty Tomaszowskiego w spotkaniu udział wziął Pan Piotr Kielar – Dyrektor Wydziału Starostwa Powiatowego. Szkolenia swoim udziałem uświetnili Pani Emilia Nicał - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Pan Rafał Farion – Dyrektor Delegatury w Zamościu LUW, Pani Małgorzata Paprota- Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON, Pani Małgorzata Żywicka -  Ekspert ds. postępowań skargowych w Oddziale Lubelskim PFRON, Pani Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Pani Anna Dula - Kierownik Oddziału Pomocy Społecznej ROPS w Lublinie, Pani Marta Szmołda – Kierownik Delegatury w Zamościu LUW.