Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przystąpił do ogólnospołecznej kampanii profilaktycznej pn. „Co za dużo, to niezdrowo. Uzależnienia behawioralne”, której zadaniem jest promocja zdrowia i wzmacnianie umiejętności mających pozytywny wpływ na kompetencje psychospołeczne.

Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które w życiu osobistym, rodzinnym czy społecznym spotykają się z problemem uzależnień behawioralnych i ich konsekwencjami oraz do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Podstawowe cele akcji to:

  1. popularyzowanie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych;
  2. zwiększanie świadomości ryzyka związanego z możliwością uzależnienia się;
  3. minimalizowanie czynników ryzyka oraz umacnianie czynników chroniących;
  4. upowszechnianie informacji na temat możliwości pomocy i terapii;
  5. kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez Zespół Przyjaznej Profilaktyki (https://przyjaznaprofilaktyka.pl/) wpisujących się w zalecenia Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i przekazujących rzetelne informacje na temat powstawania uzależnień, ich konsekwencji w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym oraz możliwości uzyskania wsparcia.

Inne materiały:

https://rops.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2022/11/Kolaz-materialow-scaled.jpg

https://rops.lubelskie.pl/narkotyki/