W dniu 07.09.2022r. Pani Katarzyna Kyć Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim wraz z pracownikami Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinami zastępczymi zawodowymi z terenu powiatu tomaszowskiego wzięły udział w obchodach Wojewódzkiego Dnia Rodzin. Spotkanie odbyło się w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Ideą święta było promowanie wartości rodziny, rodzinnych form pieczy zastępczej i integracja międzypokoleniowa.
Podczas spotkania wręczone zostały Dyplomy uznania Marszałka Województwa Lubelskiego, uhonorowani zostali laureaci konkursów "Gmina przyjazna seniorom" oraz "Aktywny senior" ogłaszanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Dyplom uznania otrzymała Pani Maria Rechul, która nieprzerwanie od 9 lat pełni funkcję rodziny zastępczej.

Gratulujemy Pani Marii Rechul wyróżnienia i dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci oraz stworzenie im szczęśliwego i bezpiecznego domu.