Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w dalszym ciągu prowadzi rekrutację do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022.

Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach programu do objęcia wparciem dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.