Z dniem 1 lipca 2021r. program "Dobry Start" jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oznacza to, że wnioski o to świadczenie należy składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS, najlepiej używając przeglądarki Google Chrome.

Na stronie ZUS znajdują się:
* instrukcja ZUS jak należy złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start",
* informacje jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku,
* informacje jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie "Dobry Start".

Ponadto aby uzyskać świadczenie "Dobry Start" na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej trzeba dołączyć do wniosku zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka.
W celu wydania zaświadczenia rodziny zastępcze z terenu powiatu tomaszowskiego powinny zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim, który jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Instrukcje i informacje znajdują się na stronie ZUS:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start