"Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody, wytrwale
i do końca wyciągać przyjazną dłoń." [Cyceron]

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej w imieniu swoim oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim składam najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za pełną poświęcenia pracę na rzecz drugiego człowieka.

Realizujecie Państwo z poświęceniem codzienne zadania na rzecz osób wymagających pomocy, zmagając się jednocześnie z nową, trudną sytuacją wynikającą z pandemii. Z narażeniem zdrowa niesiecie pomoc, pomimo obostrzeń, procedur, rygorów. Wykazując się ogromną odwagą i zaangażowaniem w poprawę jakości życia osób i grup społecznych w lokalnym społeczeństwie zasługujecie Państwo tym bardziej na uznanie.

Życzę Państwu, aby poświęcenie, profesjonalizm oraz zaangażowanie przyniosły nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim szacunek lokalnego społeczeństwa, a trudna i wymagająca wiele siły praca została doceniona przez władze samorządowe.

 

Z wyrazami szacunku
Katarzyna Kyć
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Lubelskim